Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση

Στο Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες για παιδοψυχιατρική αξιολόγηση - διαγνωση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξερεύνηση των πρόσφατων ανησυχιών σε ότι αφορά στα συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα του παιδιού, στην υγεία και ανάπτυξη του παιδιού, στο ιστορικό της γονεϊκής φροντίδας και στις οικογενειακές σχέσεις. Ακολουθεί πάντα η ψυχική και νοητική εξέταση του παιδιού ή εφήβου, η οποία συμπεριλαμβάνει την προσεκτική παρατήρηση συμπεριφοράς καθώς και τη λεπτομερή θεώρηση των υποκειμενικών εμπειριών του νεαρού ατόμου.

Η αξιολόγηση μπορεί να συμπληρωθεί με τη χρήση ειδικών τεστ, τα οποία προσφέρουν ένα βαθμό αντικειμενικότητας και συνέπειας στην κλινική αξιολόγηση. Πιο εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ μπορεί να χορηγηθούν απο τον ψυχολόγο, όπως το τεστ νοημοσύνης WISC-III. Επίσης, συχνά είναι αναγκαία η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, η λογοπαιδική και η εργοθεραπευτική αξιολόγηση για να ολοκληρωθεί η διάγνωση.

Ο παιδοψυχίατρος κάνει μία διάγνωση βασισμένος στο ρεπερτόριο των συναισθηματικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων, με τη χρήση σταθμισμένων διαγνωστικών κριτηρίων όπως το DSM-IV ή το ICD-10.

Με λίγα λόγια η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
• συνέντευξη και λήψη ιστορικού από τους γονείς
• κλινική συνέντευξη με το παιδί ή τον έφηβο
• χρήση ερωτηματολογίων ή/και ψυχομετρικών δοκιμασιών (τεστ)
• επικοινωνία αν χρειαστεί με το σχολικό πλαίσιο του παιδιού
• εργαστηριακό έλεγχο