Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Περιλαμβάνει

1. την γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεί, η θεραπεία αυτή στηρίζεται στην άποψη ότι τα ανεπιθύμητα συναισθήματα και συμπεριφορές πηγάζουν από συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.

Οι γνωστικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις επιφέρουν αλλαγές στη σκέψη, συναισθήματα, συμπεριφορά (Kendall 1991)

2. την ατομική ψυχοθεραπεία του εφήβου, που θεωρείται η διαδικασία διαλόγου , επικοινωνίας, πρόσωπο με πρόσωπο με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

Η ψυχοθεραπεία βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες ψυχολογικές θεωρίες. Η αποτελεσματικότητά της οφείλεται στην δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου εμπιστοσύνης και εχεμύθειας μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή. Αυτός είναι και ο παράγοντας που χαρακτηρίζει τη σχέση ως θεραπευτική. Δεν πρόκειται, απλώς, για παροχή συμβουλών, ούτε για στείρα συναισθηματική υποστήριξη, αλλά για μια συμμαχία, ένα μοίρασμα της προσωπικής πραγματικότητας του θεραπευόμενου.

Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζονται:
• Άγχος , σχολική άρνηση
• Κρίσεις πανικού / επίμονες φοβίες
• Ψυχοσωματικά συμπτώματα
• Διαχείριση θυμού
• Κατάθλιψη / διαταραχή συναισθήματος
• Διαταραχές διατροφής
• Διαπροσωπικά προβλήματα
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση

3. ή την φαρμακοθεραπεία η χρήση φαρμάκων συνιστάται μόνο όταν κάποιες συμπεριφορές δεν ελέγχονται με άλλο τρόπο.