Ψυχιατροδικαστική / Δικαστική Ψυχιατρική

Αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με ζητήματα που άπτονται τόσο της ψυχιατρικής όσο και της νομικής επιστήμης, στοιχειοθετώντας την ειδικότητα που ασχολείται με την ψυχιατρική ή ψυχολογική εκτίμηση ατόμων τα οποία εμπλέκονται στη δικαιοδοσία της δικαστικής αρχής.

Τα ζητήματα αφορούν τόσο στο αστικό δίκαιο (π.χ. αναγκαστική νοσηλεία και θεραπεία, ικανότητα για δικαιοπραξία, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνου) αλλά και στο ποινικό δίκαιο (εκτίμηση επικινδυνότητας, καταλογισμός, αντιμετώπιση ψυχικά διαταραγμένων παραβατών).